ข่าวและประกาศ

ประกาศ : การสอนแบบออนไลน์

 
Picture of ทัศนัย คำมีผล
ประกาศ : การสอนแบบออนไลน์
by ทัศนัย คำมีผล - Sunday, 12 September 2021, 2:33 PM
 

          ในช่วงมีการระบาดของโรคโควิท19  ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ป.5-6  On hand อนุบาลถึง ป.4 ระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2564 หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้ง