: คณิตศาสตร์

การวัดน้ำหนัก
การวัดปริมาตร
เงิน
เวลา
โจทย์ปัญหาร้อยละ

: ภาษาไทย

นิทาน ปลาบู่ทอง
นิทาน พิกุลทอง
นิทาน พรานกับลูกเศรษฐี
นิทาน จำปาสี่ต้น
นิทาน กำพร้าไหคำ