ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120567
รหัส Smis 8 หลัก :
  57040114
รหัส Obec 6 หลัก :
  120567
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaikangratwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านห้วยก้าง
ตำบล :
  ไม้ยา
อำเภอ :
  พญาเม็งราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57290
โทรศัพท์ :
  0-5367-2155
โทรสาร :
  0-5367-2155
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  hrwschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไม้ยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:24:58 น.)