ข่าวและประกาศ

Picture of ทัศนัย คำมีผล
มาตรการป้องกันโรคโควิด 19
by ทัศนัย คำมีผล - Saturday, 16 July 2022, 2:43 PM
  
Picture of ทัศนัย คำมีผล
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
by ทัศนัย คำมีผล - Wednesday, 27 July 2022, 11:03 AM
 


          ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

          พระบาทสมเด...

Read the rest of this topic
(108 words)
 
Picture of ทัศนัย คำมีผล
วันวิทยาศาสตร์ 2565 ตรงกับวันพุธที่ 18 สิงหาคม
by ทัศนัย คำมีผล - Wednesday, 27 July 2022, 11:00 AM
 


           เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำ...

Read the rest of this topic
(102 words)